Projekt zakończony z dniem 31. 10. 2013r.

Zmiana siedziby Biura Projektu Nowa Perspektywa (od 26 września):

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn

Bezpłatne szkolenia, bloki aktywizacyjne oraz staże dla osób bezrobotnych w wieku od 18 do 24 lat!

W oparciu o rzetelną wiedzę o gospodarce oraz sytuację na rynku pracy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego proponuje kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku od 18 do 24 lat (w tym po raz pierwszy wkraczających na rynek pracy) by pomóc w podniesieniu ich zdolności do zatrudnienia oraz aktywności zawodowej.

Obszar realizacji projektu

Województwo Warmińsko-Mazurskie:

Powiat Bartoszycki, Powiat olsztyński, Powiat m. Olsztyn, Powiat Lidzbarski, Powiat Kętrzyński, Powiat Mrągowski, Powiat Szczycieński, Powiat Nidzicki

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1.Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

 

Realizator projektu

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Centrum Obsługi Projektów

Czynne: Pn. - Pt.

W godzinach: 8.00 - 16.00

ul. Artyleryjska 3k

10-165 Olsztyn

Tel. 89 534 32 03 w. 64

Tel./Fax 89 521 88 04

e-mail: nowaperspektywa@owsiiz.edu.pl

www.nowaperspektywa.edu.pl